Sammen skaper vi et bedre samfunn

med et sunnere tankesett

 

Fordi vi bryr oss

_________

 

Fordi du bryr deg

I våre vedtekter har vi nedfelt at vi trenere i Not Yet til en hver tid skal være i prosess med pro-bono kunde. Dette er noe vi brenner for å gjøre,  og skulle ønske vi kunne gjøre enda mer av.

Så, -for å nå ut til flere har vi opprettet Not Yet Sosialt engasjement slik at nettopp flere kan være med å bidra.

 

  Takk for at du klikket deg inn på siden her, det setter vi stor pris på. 

 

Legg igjen navn og nummer så tar vi kontakt.

 

Fin dag ønskes :-) 

Det legges ned tusenvis av dugnadstimer i året for å få  organisasjonene rundt om i landet  til å fungere, og det er helt nødvendig for å kunne gi de forskjellige gruppene et varierte tilbud avhengig av alder og interesse.

 

Det koster penger. Penger som skaffes gjennom loddsalg, frivillig arbeid, vafler og støtte fra næringslivet.


Effekten ved å  støtte din utvalgte organisasjon med coaching eller personlig oppfølging av en mental trener har  effekt langt utover det å lære å bli en bedre versjon av seg selv.   -Fordi mentaltrening har ringvirkninger.

 

Det man lærer  får positiv effekt  på andre områder.  En ungdom som får hjelp til å bli en bedre utgave av seg selv på idrettsarenaen blir også en bedre utgave av seg selv hjemme, på skolen og med sine venner.

En trener eller frivillig som gjennom coaching, kan lære sine elever til å bli en bedre utgave av seg selv, vil også bidra til disse ringvirkningene. Og alt dette vil igjen gagne  lokalsamfunnet.  

 

Takk for at du ønsker å hjelpe oss til å nå ut til flere!

 

 

 

Not Yet AS er et konsulenthus som jobber med mennesker i endring og omstilling. Vi har lang erfaring med å drive igjennom vellykkede omstillingsprosesser for selskaper i hele Norge. Vi jobber både med enkeltindivider, grupper og hele organisasjoner. Hovedmotivasjonen i alle våre prosjekter er at det i tillegg til å oppnå målsetning,  også skal medføre til en enda bedre hverdag for hver enkelt.

 

Du kan også kontakte oss på e-post og telefon

E-POST

britt.hoierhoel@not-yet.no


Telefon

+47 41 31 91 36