Rekruttering! Kanskje den viktigste investeringen du gjør for fremtiden.

“ Rekruttering av nye medarbeidere i regnskapsbransjen har aldri vært mer viktig og utfordrende i forhold til hva dagens og fremtidens marked trenger  ”

Morten NIlsen

Senior trener og partner i  Not yet AS

En tidsreise

Generelle utfordringer i regnskapsbransjen basert på teknologi og samfunnsendringer.

Morgendagens marked

Hva kreves av kompetanse innen kommunikasjon, salg og markedsføring?

Å rekruttere på visjon

Hva innebærer din visjon og hvordan er det vesentlig for rekruttering?.

Vi er med deg hele veien

Vår erfaring med å utvikle  både og individer i regnskapsbransjen er vesentlig.

Morgendagens marked krever en annen type kompetanse enn det regnskapsbransjen tidligere har rekruttert fra! Vet du hva dere trenger og hvorfor?

Rekruttering frem til nå

De fleste rekrutteringer er basert på å se i bakspeilet. Man rekrutterer i henhold til den kompetansen og erfaringen man har hatt behov for og har behov for i dag. Dette gjelder spesielt dersom man skal erstatte noen som slutter. Man søker nærmest «å klone» erstatteren, da den nye medarbeideren skal gjøre de samme oppgavene og ha det samme ansvaret som den som slutter. Dette gjelder også i stor grad om man rekrutterer for vekst. Man ser hva man har av kompetanse og utvider staben med å ansette nye medarbeidere som stort sett har den samme erfaringen og kompetansen som allerede finnes

 • Du søker å erstatte medarbeidere som slutter ved å ansette lik eller tilsvarende erfaring og kompetanse

 • Du rekrutterer ut ifra at hva bransjen tradisjonelt har utført av oppgaver med en antakelse om at dette også gjelder for fremtiden

 • Du antar at fremtidig vekst kommer på tradisjonelle tjenester som bransjen i hovedsak har levert frem til nå.

  Bransjen lever av produksjon av regnskap og rapporter og du antar at dette vil fortsette

Rekruttering for fremtiden

Bransjen er i endring og produksjon av regnskap vil i større grad automatiseres. Dette innebærer at bransjen vil leve av nye tjenester innenfor analyse og rådgiving. Kundene vil sette større krav til at det enkelte byrået i større grad en før kan gi gode råd om driften basert på de tall og rapporter som forefinnes. Oppgavene til et regnskapsbyrå vil i større grad være å hjelpe hver enkelt kunde til å forbedre driften, ikke bare levere rapporter med tall. Dette krever annen kompetanse og egenskaper hos fremtidens medarbeidere. Grunnkunnskap må ligge i bunn, men fremtidens medarbeidere har annen erfaring og kompetanse i tillegg. Kompetanse og erfaring som kan omsette regnskap og tall til praktiske råd og veiledning for kunden.

 • Du rekrutterer for fremtidens behov, ikke bare dagens

  Du ønsker å fremstå som en attraktiv og spennende arbeidsgiver med mer interessante oppgaver

  .

 • Du er åpen for å ansette medarbeidere med erfaring fra andre bransjer som kan bidra til å rigge deg for fremtiden og som kan være en pådriver i den omstillingsprosessen du må igjennom

   

  Du rekrutterer medarbeidere som er nysgjerrig og opptatt av hvordan dine kunder driver sin virksomhet

 • Du ønsker mennesker som har erfaring og kompetanse til å utgjøre en forskjell for dine kunder

  Du rekrutterer for en bedre hverdag. For deg og dine kunder.

Alle vet hvor dyrt det er å feilansette. Se til at du rekrutterer for fremtiden ikke nåtiden!

I all for stor grad har vi mennesker en tendens til å se etter likheter rundt oss! Med det mener vi at vi har en tendens til å se etter egenskaper og personligheter vi allerede har eller er kjent med, uten at vi har avstemt om det faktisk er dette vi trenger i fremtiden. Da er det viktig med gode prosesser der vi avdekker hva fremtidens behov er og vil være og ikke bare gjentar tidligere valg. Herunder viktigheten av å stille de gode spørsmålene ikke bare besitte svarene.


Not Yet Rekruttering.

"Det er stor forskjell på det å ha en ansatt som gjør alle tingene riktig og det å ha ansatte som gjør de riktige tingene riktig"

Bestill en uforpliktende samtale med oss for å se hva dere trenger og hva vi kan hjelpe med

© Copyrights by not yet AS. All Rights Reserved.